6 Част – Видовете тъкан

6 Част – Видовете тъкани

Този раздел идентифицира 3те основни типа тъкани в тялото и свързва всеки вид с конкретна СБС.
Референции и източници:

1) Основи на Третия биологичен природен закон и развитието на трипластовия зародишен диск от ембриологията:.
2) Повече подробности за ендодермата (на немски)
3) Повече подробности за старата мезодерма (на немски)
4) Повече подробности за новата мезодерма (на немски)
5) Повече подробности за ектодермата (на немски)
=> Част от информацията за справка 2-5 на английски език
6) Информация за натурално, съзнателно решено раждане(с метода HypnoBirthing), много докладии доклад за раждането с този метод (на немски) на нашето първо дете и второто (много скоро …) в родилния дом Идщайн
My video series For us children from 2020 has exactly this as one of its main foci.

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.