3 Част – Смислени Биологични Специални Програми на Природата

3 Част – Смислени Биологични Специални Програми на Природата

В тази част ние разглеждаме един коренно различен възглед за болестта, който е обобщен в Петия Биологичен Природен Закон и представлява основата на Новата Медицина.

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.