5 Част – Двете фази на СБС

5 Част – Двете фази на СБС

Тук показваме как протича Смислената Биологична Специална Програма и как това познание може да се окаже полезно за нас.
Референции и източници:

1) Основи на Втория биологичен природен закон..

2) Някои размисли за локализацията на ниво органи и по-специално: Защо при СБС на млечните жлези много често се развива клетъчна пролиферация само при една млечна жлеза:

Понастоящем точната локализация в тъканите е по-разбираема при някои органи, отколкото при други.
В случая на кожата например вече са известни много нюанси на конфликта; защо например зачервяване и възпаление се появяват на лакътя, върху клепача, върху устните, пръстите и т.н.
При други органи, например млечните жлези, това все още не е проучено по-задълбочено. Локализацията по същество става на място, свързано с незадоволена биологична нужда при дадената ситуация и затова се задейства именно там процес за адаптация под формата на СБС.
При своята работа мозъкът е възможно най-специфичен, т.е. не е засегнато цялото тяло, а само гърдата. Но не е цялата гърда, а само млечните жлези. Но не всички млечни жлези, а само една или тези в конкретна област.
Едно предположение е, че засегнатата зона е тази, която се възприема най-интензивно в конфликтния контекст. Ако бебето, например, винаги е било кърмено по определен начин и в същото време винаги докосва с ръце определена точка от гърдата на майката, то може да се свърже това местоположение най-силно „с детето“.
Ако партньорът ѝ често докосва гърдите ѝ по определен начин, в бъдеще тези области могат да бъдат свързани с „партньора“. Това предположение е само за локализацията в едната гърда, а не за това коя гърда реагира – това също е свързано с определени групи хора (вижте темите „страна на майката / детето и партньора“ или „Латералност“).

Така че, ако сега СБС стартира едно функционално увеличение на това място, детето естествено ще суче там. Ако млякото все още не е достатъчно, по презумпция повече млечни жлези ще повишат функцията си, за да задоволят настоящата нужда – докато детето излезе от опасност. След това СБС приключва и функцията се нормализира.
Тъй като при хората СБС често започва без едно реално дете, което трябва да бъде нахранено, тя продължава с първоначалното повишаване на функциите. Това са мои разсъждения и настоящата „Теория“.

3) Доклад за епилептичен припадък,, предсказан от мен благодарение на познанието за двуфазния характер на СБС
4) Няколко други доклада

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.