4 Част – Биологичен конфликт

4 Част – Биологичен конфликт

В тази част показваме как една Смислена Биологична Специална Програма започва в отговор на конкретна ситуация, възприета от индивида като биологичен конфликт, процес, описан в Първия Биологичен Природен Закон. Изследват се съдържанието на конфликта, както и синхронността на 3те нива.
Референции и източници:

1) Тази песен (на немски) прекрасно показва няколко симптома на психическо ниво при силна активна фаза на конфликт.
2) Основи на Първия биологичен природен закон с много илюстрации на Фокуси на Хамер.
3) Детайли върху функционалните промени на органично ниво във видеоклип 6 от тази поредица..
4) Основи на Първия биологичен природен закон и критика и предистория до възникването на първия биологичен природен закон (на немски).

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.