(English) GNM testimonial

Алергия към домашен прах

Report and analysis according to the system of the 5 Biological Laws of Nature (5BL, New Medicine, GNM, German New Medicine).
2017-12-18 19:38:32
Diagnoses
Report by:
Ingmar Marquardt
The report is about Me
Gender Male
Age 29 years (at the time of the symptoms / disease)
Handedness Right
Additional methods

Abstract


Разрешаване на алергията ми към прахови акари с алергична бронхиална астма, която ме съпътства повече или по-малко от бебешка възраст в продължение на почти 30 години.

Description


Поради усложнения при бременността съм се родил с цезарово сечение 6 седмици преждевременно. След това е трябвало да прекарам известно време в инкубатор.

През следващите няколко години имах множество спешни ситуации поради затруднено дишане, което бе диагностицирано като пневмония. Като дете ми диагностицираха астма, причина за която бяха посочени акарите в домашния прах.

Всъщност често имах затруднено дишане, когато съм на място с много прах (стаи с килими, спално бельо и др.) – при което трябваше да ползвам инхалатор за астма.

Интензивността намаля през годините и бе стабилна през последните 10 години (откак влязох в по-зряла възраст), със ситуации на затруднено дишане само няколко пъти в годината (затруднения при вдишване, леко хъркане или свистене в белите дробове при дишане), но без повече драматични ситуации.

Според 5БЗ, праховите акари са „шина” в моя случай, тоест, обстоятелство свързано с причинно-следствения конфликт. Тъй като това се е случило в ранното ми детство аз не успях да си го припомня и реконструирам. Престоят ми в инкубатора би могъл да бъде причината, ако бях лежал там върху кожа, върху която е лесно да си представим наличието на прахови акари.

Възприетото съдържание на конфликт е било „териториален страх / страх от опасност“, касаещ бронхиалната лигавица, тъй като тя набъбва силно при контакт с „шината”, водеща до дихателна затрудненост.

С тази информация направих следния експеримент с помощта на сестра ми. Без да знам точната причинно-следствена ситуация, умишлено си създадох тежка прахова ситуация: пропълзях под леглото, където се беше натрупало много прах и поех дълбоко въздух. В същото време си казах, че прахът вече не представлява никаква опасност за мен, че никой не ме заплашва или нахлува в моята територия („териториален страх / страх от опасност“) и че вече съм възрастен и вече не съм безпомощно дете, което е преживяло тази заплашителна ситуация толкова отдавна.

За по-сигурно имах готов (вече с изтекъл срок) спрей за астма. Въпреки всичко не получих повече дихателни проблеми, тъй като това действие (преди 4 години, 2013 г.) не се повтори. Следователно алергията ми към домашен прах или диагнозата за астма бяха разрешени с тази лесна стъпка – просто чрез разбиране на 5БЗ и извършване на просто целенасочено действие за премахване на стара, незначителна шина.
Attachments

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.