(English) Overview

Добре дошли! На този сайт ще намерите поредица видеоклипове, въвеждащи в 5-те Биологични Природни Закона на Новата Медицина (5БЗ). Приблизително за час можете да получите една първоначална обективна представа за тази нова перспектива върху промените в организма (всякакъв вид болести, функционални промени и т.н.) в отговор на даден емоционален биологичен шок. Поредицата видеоклипове се занимава и с трудностите, свързани с откриването на тези закони, които до този момент са попречили на широкото им разпространение.

Особеното в това откритие е, че всеки човек ще може да направи първоначална оценка след тази кратка поредица видеоклипове, като сравнява 5-те закона с личните си минали заболявания и симптоми и да провери дали съвпадат. При един по-задълбочен прочит, всеки закон може в действителност да бъде разглеждан индивидуално, така че вашият преглед на събитията в тази нова светлина да повиши разбирането ви от сляпа вяра до истинско познание. Насладете се на началото на това вълнуващо откривателско пътешествие!
Заповядайте, абонирайте се за информационния бюлетин, за да бъдете информирани за всички важни допълнения и новости.

(If the videos are not displayed on the website, you have a browser or browser plugin that blocks the cookie banner, which is unfortunately unavoidable for legal reasons – so please adjust the corresponding settings or use a different browser)

1 Част – Въведение

Това въведение позволява да видим защо има смисъл болестите и здравето да бъдат разгледани от една съвсем нова гледна точка.

2 Част – Великото Откритие

Този раздел описва историята на откриването на Новата Медицина и изброява проблемите и препятствията в историческото ѝ развитие.

3 Част – Смислени Биологични Специални Програми на Природата

В тази част ние разглеждаме един коренно различен възглед за болестта, който е обобщен в Петия Биологичен Природен Закон и представлява основата на Новата Медицина.

4 Част – Биологичен конфликт

В тази част показваме как една Смислена Биологична Специална Програма започва в отговор на конкретна ситуация, възприета от индивида като биологичен конфликт, процес, описан в Първия Биологичен Природен Закон. Изследват се съдържанието на конфликта, както и синхронността на 3те нива.

5 Част – Двете фази на СБС

Тук показваме как протича Смислената Биологична Специална Програма и как това познание може да се окаже полезно за нас.

6 Част – Видовете тъкани

Този раздел идентифицира 3те основни типа тъкани в тялото и свързва всеки вид с конкретна СБС.

7 Част – Как да си докажем 5БЗ сами на себе си

В тази последна част от теорията ще ви бъдат представени начини, по които можете лично да изпробвате 5-те Биологични Закона. Сравнете това с предишни медицински модели, които не позволяват на пациента такава възможност.


Coronavirus

January 22: About the Motives of the Unvaccinated

Welcome to my attempt to bridge two very different perspectives at this difficult time – that of unvaccinated people who are extremely critical of Corona vaccinations, and vaccinated people who believe it is important to vaccinate as many of their fellow human beings as possible.
In this series, we will look at the effectiveness, safety and necessity of vaccinations for people who have not been critical of them at all. In addition, we will take a closer look at the extremely „delicate“ topic of alleged virus detection, which is currently probably still completely uncharted territory for the vast majority of people.

24.01.2021: Do YOU know these top 10 corona facts?

Test your knowledge about these highly knowable, but little known facts about Covid-19!
Many facts and figures are now available (and some have been for a long time) related to Corona, Covid-19 and SARS-CoV-2 for the year 2020 in germany that the majority of people are probably not yet aware of.

29.03.2020: From current event: Coronavirus

More and more people are currently asking themselves what is going on and would like to have critical voices for a better personal understanding in order to be able to form their own opinion.
This video (german, but with english subtitles) shows quotes of high-level experts from Germany to point out that the situation around Covid-19 is obviously not as clear as is commonly believed.


Video series „For us Children“

In addition to the introductory series „Disease is Different“ and the corresponding experience report series, there is now the video series „For us children“.
It deals with various possibilities and methods derived from knowledge of the 5BN, which help parents to respect the basic biological needs of their children in the first years and thus accompany them in their healthy and joyful development. This includes topics such as natural, self-determined births, Attachment Parenting with Co-Sleeping, Carrying and Breastfeeding as needed, as well as Baby-Led Weaning, Elimination Communication and Baby Signs.

Part 1 – Natural, self-determined births

This first part deals with natural, self-determined births and their positive effects on the health of mother, father and child. In contrast to the usual, often to varying degrees traumatic birth experiences.

Part 2 – Attachment Parenting

The second part deals with some possibilities and methods of Attachment Parenting, which help parents to respect the biological basic needs of their children in the first years and thus accompany them in their healthy and joyful development.

Part 3 – Elimination Communication, Baby-Led Weaning and Baby Signs

The third part deals with some less known methods that help parents to respect the basic biological needs of their children in the first years and thus accompany them in their healthy and joyful development.

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.